Tapahtumat

Ladataan Tapahtumat

« All Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

SunSalin rekisteri- ja tietosuojaseloste

toukokuu 29 @ 08:00 -syyskuu 30 @ 17:00

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Netterberg Oy/SunSali

Tämä on Netterberg Oy:n  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Netterberg Oy

Puhonrinteentie 8, Auvainen

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Annukka Netterberg

annukka@sunsali.fi

p. 0415021533

 

3. Rekisterin nimi

asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (markkinointirekisteri)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (esim jäsenyys, PT-sopimus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito,laskutuksen hoito ja markkinointi.

Asiakastietoja ei myydä/luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),sosiaaliturvatunnus/y-tunnus (laskutuksen yhteydessä), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot säilytetään asikasrekisterissä asiakassuhteen ajan, jonka jälkeen ne siirtyvät asiakkaan luvalla markkinointirekisteriin.

Markkinointirekisterissä tietojen säilytysaika on 60kk asiakkuuden päättymisestä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsittelevät Netterberg Oy:n lisäksi Netterberg Oy:n lukuun DL Software (kulunvalvonta), Cash-In Oy (laskutus) sekä  Information partners Oy (asiakasviestintä). Tietoja ei myydä/luovuteta muille tahoille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti SunSalin asiakaspalveluun (henkilöllisyys varmistetaan). Asiakkaan pyytämät tiedot toimitetaan 30vrk kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Markkinointirekisteristä voi poistua peruuttamalla suostumuksensa peruuttamalla markkinointiviestit viestin alalaidasta löytyvän linkin kautta, SunSalin asiakaspalvelussa tai s.postitse info@sunsali.fi.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Mikäli henkilö haluaa pyytää a hänestä tallennettujen tietojen poistamista tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti SunSalin asiakaspalveluun (henkilöllisyys varmistetaan). Vastaamme asiakkaalle 30vrk kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

 

Tarkemmat tiedot

Alkaa:
toukokuu 29 @ 08:00
Loppuu:
syyskuu 30 @ 17:00